Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen

Сыртқы аудит

1. Аудиторлық ұйымның 2020 жылға көрсететін барлық қызметтері туралы ақпарат.

Қаржылық есептілік аудиті.

2. Сыртқы аудиторды және аудиторлық ұйымның негізгі персоналын тағайындауға және ротациялауға қатысты саясат.

Сыртқы аудитор Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін халықаралық аудит стандарттарына сәйкес, сондай-ақ аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы болған кезде кәсіби қызметтерді орындайды.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және қоғамның тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыруды регламенттейтін ішкі құжатында көзделген тәртіппен мынадай рәсімдер жүзеге асырылады:

  1. сыртқы аудитор қызметтерін сатып алу рәсімдерін жүргізу;
  2. сыртқы аудиторды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
  3. аудит жүргізуге шарт жасасу;

Аудитті жүргізуге арналған Шарт Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жасалады.

Халықаралық тәжірибеге сәйкес сыртқы аудитор әр бес жыл сайын жоба бойынша серіктесті ауыстыру принципін ұстануы керек.

3. Аудиторлық ұйымның қаржылық есептіліктің және басқа да ақпараттың аудитіне байланысты емес қызметтерін мақұлдау.

Ондай жоқ.

4. Аудиторлық ұйымның бұрынғы қызметкерлерін жұмысқа қабылдау.

Егер Қоғамның Басқарма мүшесі, Басқарушы директоры немесе бас бухгалтері лауазымына қоғамның міндетті аудитіне сыртқы аудитордың қызметкері ретінде қатысатын немесе қоғамның міндетті аудитіне сыртқы аудитордың қызметкері ретінде қатысқан адамды оны қоғамға тағайындаған (сайлаған) күннің алдындағы екі жыл ішінде тағайындау (сайлау) көзделетін жағдайда, мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында Қоғамның Директорлар кеңесінің аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің болжамды кандидат бойынша оны тағайындау (сайлау) туралы мәселені одан әрі қарау үшін алдын ала мақұлдауын алу талап етіледі.